• Radler
  • Arcobraeu Radler Alkoholfrei

无酒精拉德勒

Arcobraeu Radler Alkoholfrei
无酒精拉德勒

口味完全和拉德勒一样,只是无酒精。除此以外:我们的无酒精拉德勒是全德第一个无酒精拉德勒。